XỬ LÝ RỆP

XỬ LÝ CÔN TRÙNG
28/09/2019

Xử lý Rệp, Bù Mắt, Mù Hống cho Khách Sạn, Nhà Riêng…

Xử lý chuyên nghiệp bằng phương pháp hiện đại dựa vào đặc tính sinh trưởng của loài Rệp…. Đặc biệt , không làm gián đoạn việc kinh doanh phòng tại khách sạn.