XỬ LÝ CHUỘT

XỬ LÝ MỐI MỌT
28/09/2019
XỬ LÝ CÔN TRÙNG
28/09/2019

Dịch vụ truy quét Chuột theo phí đợt  và phí năm có bảo hành.

Phương pháp xử lý :  bằng hình thức truy quét ( vừa tiêu diệt, vừa xua đuổi )

  • Ngăn chặn  lối đi và phá hủy hang ổ cửa của Chuột
  • Dùng lưới bịt lối đi , sử dụng xi măng trám hang và những nơi bị đào bới…
  • Đặt bẫy tại các khu vực: kho, bếp, khu nhà hàng…. Xử lý và thu gom liên tục 01 đợt từ 03- 04 ngày.