Hóa chất sử dụng

Công ty GGE Pest control chỉ sử dụng hóa chất của tập đoàn BASF, SUMITOMO BAYER. Hóa chất được cấp Giấy phép chứng nhận của Bộ Y Tế, an toàn cho con người và môi trường xung quanh, cho phép sử dụng trong Khách sạn, Siêu thị, Căn hộ cao cấp, Nhà hàng…An toàn cho các khu vực  chế biến thực phẩm.

Những hóa chất tổng hợp xử lý chống lại Côn trùng, nhưng đưa ra một biên độ an toàn với con người động vật.