Dịch vụ

28/09/2019

XỬ LÝ RỆP

Xử lý Rệp, Bù Mắt, Mù Hống cho Khách Sạn, Nhà Riêng… Xử lý chuyên nghiệp bằng phương pháp hiện đại dựa vào đặc tính sinh […]
28/09/2019

XỬ LÝ CÔN TRÙNG

Chúng tôi chuyên xử lý các loại côn trùng: Ruồi, Muỗi,  Kiến, các loại Gián  ………… Công ty TNHH MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU luôn sử […]
28/09/2019

XỬ LÝ CHUỘT

Dịch vụ truy quét Chuột theo phí đợt  và phí năm có bảo hành. Phương pháp xử lý :  bằng hình thức truy quét ( vừa tiêu […]
28/09/2019

XỬ LÝ MỐI MỌT

Xử lý nền móng, phòng trừ Mối, Mọt cho công trình trước và sau xây dựng Công ty TNHH MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU luôn sử […]
28/09/2019

XỬ LÝ CÁC LOẠI GIÁN

Đặc biệt chuyên xử lý tất cả các loại Gián. Chi phí thấp, bảo hành 100% và lâu dài Dựa vào đặt tính, tập quán , […]