XỬ LÝ MỐI MỌT

Xử lý nền móng , phòng trừ Mối, Mọt cho công trình trước và sau xây dựng

 Công ty TNHH MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU luôn sử dụng máy móc và phương pháp hiện đại, hóa chất ngoại nhập được bộ y tế cấp phép chấp thuận, không độc hại với sức khỏe con người. Hóa chất không mùi, không ăn mòn kim loại, không bắt lửa, không phai màu sắc, an toàn với môi trường xung quanh, .... Tồn lưu hóa chất xong có thể sử dụng đồ vật ngay.