XỬ LÝ CHUỘT

Dịch vụ truy quét Chuột theo phí đợt  và phí năm có bảo hành.


 

      Phương pháp xử lý  :         bằng hình thức truy quét ( vừa tiêu diệt , vừa xua đuổi )

                ·        Ngăn chặn  lối đi và phá hủy hang ổ của  của Chuột

·        Dùng lưới bịt lối đi , sử dụng xi măng trám hang và những nơi bị đào bới…

·        Đặt bẫy tại các khu vực: kho,  bếp, khu nhà hàng…. Xử lý và thu gom liên tục 01 đợt từ 03- 04 ngày.