XỬ LÝ RỆP

Xử lý Rệp , Bù Mắt , Mù Hống cho Khách Sạn, Nhà Riêng...

 Xử lý chuyên nghiệp bằng phương pháp hiện đại dựa vào đặc tính sinh trưởng của loài Rệp.... Đặc biệt , không làm gián đoạn việc kinh doanh phòng tại khách sạn.