Dịch Vụ

Đặc biệt chuyên xử lý tất cả các loại Gián. Chi phí thấp, bảo hành 100% và lâu dài 

Xử lý nền móng , phòng trừ Mối, Mọt cho công trình trước và sau xây dựng

Dịch vụ truy quét Chuột theo phí đợt  và phí năm có bảo hành.

 

Chúng tôi chuyên xử lý các loại côn trùng : Ruồi, Muỗi,  Kiến , các loại Gián  ............

Xử lý Rệp , Bù Mắt , Mù Hống cho Khách Sạn, Nhà Riêng...

<< < 1 > >>