Đặc biệt chuyên xử lý tất cả các loại Gián. Chi phí thấp, bảo hành 100% và lâu dài 

Chúng tôi chuyên xử lý các loại côn trùng : Ruồi, Muỗi,  Kiến , các loại Gián  ............

Xử lý nền móng , phòng trừ Mối, Mọt cho công trình trước và sau xây dựng

Xử lý Rệp , Bù Mắt , Mù Hống cho Khách Sạn, Nhà Riêng...